Web stránka obsahuje:

- 1x grafický návrh pre úvodnú stránku
- 1x grafický návrh pre podstránky
- konzultácie návrhov
- implementácia CMS systému pre správu obsahu
- možnosť neobmedzeného počtu podstránok
- naplnenie web prezentácie do 5 podstránok
- spracovanie digitalizovaných podkladov
- umiestnenie web prezentácie na FTP server zákazníka (vyžadovaná je podpora MySQL+PHP)